Web Application

post detail img 1

Sử dụng các công nghệ PHP、 Ruby on Rails、 HTML5 kết hợp với các Framework như CakePHP、Zend、Laravel、Wordpress để tạo ra các sản phẩm web Ngôn ngữ:PHP、Ruby、Javascript、Java Môi trường:Linux Server、Windows Server

関連記事