[RELIPA] – Du Xuân Kỷ Hợi

post detail img 1

Chuyến Du xuân Kỷ Hợi 2019 của đại gia đình RELIPA tại Rừng thông xanh với chủ đề SURVIVAL GAME đã kết thúc rùi 👏👏👏

Nhưng những dư âm tuyệt vời của nó thì vẫn đang âm ỉ trong lòng người tham gia và chút "gato" nhè nhẹ của thành viên lỡ mất dịp đặc biệt này. Mỗi chuyến đi là thêm một lần các thành viên xích lại gần nhau hơn, mỗi chuyến đi là một lần các tài năng ẩn dật được khai phá, mỗi chuyến đi là một lần câu chuyện về đại gia đình ấy được viết thêm một chương mới, rực rỡ hơn, bùng nổ hơn,... 🔥🖖🔥🖖

Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia hết mình.

Hy vọng, chuyến đi thanh xuân cùng các Relipees sẽ tiếp tục nối dài mãi...

#RelipaSoftware #RelipaAwesome #Teambuilding #Duxuan2019 #Happytime #SurvivalGame         

Related News