Relipa Sử Dụng Quy Trình Phát Triển Phần Mềm Nào?

post detail img 1

Tùy vào yêu cầu khách hàng mà chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp tốt nhất. Có thể là Agile/Scrum hoặc Waterfall. Ở Relipa, hiệu quả được đặt lên hàng đầu

関連記事