Thời Gian Thử Việc Tại Relipa Kéo Dài Trong Bao Lâu?

post detail img 1

Thời gian thử việc tại Relipa là 2 tháng. Mức lương của bạn tối thiểu là 85% lương chính thức, có thể thử việc full lương trong 1 số trường hợp

関連記事