DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

Hệ thống nghiệp vụ

Hệ thống nghiệp vụ

Phát triển các hệ thống liên quan tới thanh toán, ngân hàng mà đòi hỏi nhiều kiến thức nghiệp vụ
Ngôn ngữ: .NET, Java
Môi trường:Linux

Web Application

Web Application

Sử dụng các công nghệ PHP, Ruby on Rails, HTML5 kết hợp với các Framework như Laravel, WordPress, Magento... để tạo ra các sản phẩm web
Ngôn ngữ:PHP, Ruby, Java
Môi trường:Linux Server、Windows Server

Smartphone App

Smartphone App

Phát triển ứng dụng cho các thiết bị iPhone、iPad、Android
Ngôn ngữ:Java, Objective-C
Môi trường:Mac, Linux, Windows

Nghiên cứu công nghệ mới

Nghiên cứu công nghệ mới

Các công nghệ tân tiến nhất như: Blockchain, AI

Công cụ phát triển

Technical

Technical

 • Frontend: HTML5, CSS3, JS
 • Backend: PHP, Java, Ruby
 • Server: Apache, Nginx
 • Mobile: iOS, Android
 • Framework: Laravel, Spring, WordPress…
 • Cloud: AWS, Sakura…
Công cụ giao tiếp

Công cụ giao tiếp

 • Chatwork
 • Skype
 • Slack
 • Google Hangouts
Công cụ quản lý

Công cụ quản lý

 • Redmine
 • Backlog
 • Trello
 • Github
 • Gitlab
 • Bitbucket